• MHRS (Kolay Randevu)

    Artık beklemeden muayene olmak için 182 e-raddevuyu tercih edebilirsiniz
  • Anne Sütü

    Bebeğinizin sağlıklı gelişi için onu ilk 6 ay Anne sütü ile besleyiniz.
  • 1
  • 2

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Bilindiği üzere Resmi Gazete, Tarih: 01.08.1998; Sayı: 23420 yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik esasına göre hastanemizde Hasta Hakları Birimi oluşturulmuştur. Bu yönetmelikle beraber; Temel insan haklarının sağlık hizmetlerine sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “Hasta Hakları”nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "Hasta Hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır. 

SOSYAL OLANAKLAR

Personel Yemekhanesi: Hastanemiz ana bina  -1 katta bulanan personel yemekhanesinde 11:30 - 13:30 ve 17.30-18.30 saatleri arasında yemek yiyebilirsiniz. 

DIŞ KAYNAKLI HİZMETLERİMİZ

 Hastanemizde bazı hizmet süreçleri dış kaynaklı hale getirilmiştir. Bunlar;

•   Yemek Hizmetleri,

•   Hastane Otomasyonu ve Veri Hazırlama Hizmetleri,

•   Temizlik Hizmetleridir.

Hastanemizde çeşitli imkânsızlıklar ve ihtiyaç gereklilikleri de göz önüne alınarak bazı laboratuar tetkikleri hastanemiz dışında yapılmaktadır. Bu tetkikler anlaşmamız bulunan Çanakkale Devlet Hastanesi tarafından yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak Laboratuar çalışanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Click here - fbetting view betfair bonus